“ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวินัย”

วันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการอบรม โครงการ “ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวินัย” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางฯ) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  พร้อมด้วย นายนรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะจากสำนักงานเขตฯ