ประธานนำเสนอการสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน   ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ประธานนำเสนอการสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ โดยมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ จังหวัดนครพนม