อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวินัย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนธารน้ำใจ อ.นาแก จ.นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการอบรม โครงการ “ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวินัย สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วย  นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะฯ จากสพป.นครพนม เขต ๑