ปฐมนิเทศข้าราชการครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พร้อมด้วยนางสาวสถาพร แก้วเคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล