พิธีมอบวุฒิการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ นายอภิชัย ทำมาน สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิการศึกษาภาคบังคับให้กลุ่มผู้เรียน ในกระบวนการยุติธรรมภายใต้ความร่วมมือโครงการ”นครพนมโมเดล” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม