ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละ OIT

วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบข้อมูลประกอบแต่ละ OIT และคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕