ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ พร้อมด้วย นางดวงผกา สุชาติพงศ์ กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รายนางสาวนิราพร โทส่วนจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๑” อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม