อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ รร.บ้านนาหนาด  อ. ธาตุพนม  จ. นครพนม พร้อมด้วย นายวิทวินทร์  ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นายอัครพัชร์  แสงนวลนิ่ม  นิติกรชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ , ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครู