ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา ­๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบ Zoom รวมทั้งถ่ายทอดสดทาง Facebook ศธ ๓๖๐ องศา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯและบุคลากรในสพป.นครพนม เขต ๑ ประธานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ