ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสร้างแป้น โรงเรียนนางามวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม