โครงการ โรงเรียนคุณธรรม

วันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๓ ดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนที่รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพฯ โดยมีดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะกรรมการ