เตรียมการรับวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมเตรียมการ/ดำเนินการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๑๑