กิจกรรม “ตลาดออมสินช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-๑๙”

วันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “ตลาดออมสินช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-๑๙ เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน” และร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดหนูน้อยวัยใส  ขวัญใจออมสิน ณ ลานพนมนาคา จ.นครพนม