ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทฯ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม