ประชุมเครือข่ายสถานศึกษา (สัญจร)

วันที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมเครือข่ายสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มฯและผู้บริหารสถานศึกษาอ.ธาตุพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม