การสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕”

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ กล่าวต้อนรับ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วม การสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐสภา ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด จ.นครพนม