คัดเลือกผลงานฯ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้   ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดที่ ๑ การประเมินการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล  “การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕