ประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  นางสุวิภา  เอกพิมพ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต ๑ ประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายวรุตม์  คนซื่อ โรงเรียนโพนบกหัวขัววิทยาคาร เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง จ.นครพนม