ประเมินการเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางพรรณวดี  มณีรัตน์  และดร. พิญญารัศม์   สิงหะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต ๑  ลงพื้นที่ประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   ณ  รร.บ้านดงอินำ รร.บ้านน้ำบ่อ  และ รร.บ้านดอนโทน   รร.หนองบ่อ อ.นาแก  จ. นครพนม