ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕  ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม