ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนุสรณ์ แสนเคน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)