ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และ พิธีเปิดงาน “มหกรรมไหลเรือไฟนครพนม”

วันที่ 10  ตุลาคม  2565  เวลา 14.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  มอบให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ,นางเอราวัณ ทองมหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวรัชนก  นาคพงษ์ นักจิตวิทยาโรงเรียน   ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพิธีเปิดงาน “มหกรรมไหลเรือไฟนครพนม”  ณ  บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม