ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมาย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มกฎหมายและคดี, กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร