การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ให้โอวาทและแสดงความยินดี การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งประสงค์จะปฏิบัติราชการที่โรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต ๑ โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , นางดวงผกา สุชาติพงค์ และนางนงนุช เสตฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว ตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯ และย้ำเตือนถึงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง