การประชุม กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 26 ตุลาคม  2565  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 

นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุม กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี  นางจันทนีย์ ชูจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางรุ่งนภา สุภา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน,ICT เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้