การประชุมการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมร่วมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1     เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 สำหรับ สพป.นครพนม เขต 1 (ครั้งที่ 1) โดยมี  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน,บริหารงานการเงินฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้