เยี่ยมให้กำลังใจครู 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายอำนาจ แก้วมณี รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ไปมอบกระเช้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูในโรงเรียน และครูที่ถูกทำร้าย  พร้อมกันนี้ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ แจ้งให้รอง ผอ.โรงเรียน หาแนวทางร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก