ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อม สถานที่การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย นางพรรณวดี  มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อม สถานที่การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ณ  ร.ร.ธารน้ำใจ /ร.ร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ /ร.ร.นาแกพิทยา และร.ร.บ้านหนองหอยคำอ้อม  อ.นาแก จ.นครพนม