ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 น.
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมนางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ สพป.นครพนม เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จ.นครพนม