ออกตรวจพื้นที่ บูรณาการร่วมกับศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครพนม

วันที่  8  พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 – 21.30 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.)  ออกตรวจพื้นที่ บูรณาการร่วมกับศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครพนม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  ฝ่ายปกครอง  กระทรวงพัฒนาสังคมฯ… เพื่อเฝ้าระวังปัญหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาสมของนักเรียน นักศึกษา ในวันลอยกระทง ประจำปี 2565  บริเวณริมเขื่อน ต.อาจสามารถ จุดจัดงานใต้สะพานฯ  จุดจัดงานหน้าตลาดอินโดจีน  ลานพญาศรีสัตตนาคราช  สวนท้ายเมือง    ไม่พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงหรือไม่เหมาะสม