การบันทึกข้อมูลการแข่งชันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน       ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลการแข่งชันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย โดยมี ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำผู้ตัวแทนเครือข่ายที่มาประชุมในครั้งนี้ด้วย