ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  , เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.นครพนม เขต 1  ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”   ในพื้นที่  รร.บ้านสำราญ  อ.เมืองนครพนม   รร.บ้านดอนกลาง  อ.ปลาปาก  รร.บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรี  อ.เรณูนคร   พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 1 ครอบครัวละ 2,000  บาท และของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น  เพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแก่นักเรียนยากจนมีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก