การประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2565  โดยมี  ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการจัดทำแผนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้