ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายและการใช้จ่าย เงินงบประมาณของส่วนราชการ (FUNCTION )

วันที่ 17 พฤศจิกายน   2565  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย   ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1          ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายและการใช้จ่าย เงินงบประมาณของส่วนราชการ (FUNCTION ) ครั้งที่ 5 / 2565  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม