ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกลางน้อย

วันที่ 17  พฤศจิกายน  2565  เวลา 10.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านกลางน้อย อำเภอเมือง จ.นครพนม โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับในครั้งนี้