การประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570

วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน               ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการจัดทำแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้