การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ให้โอวาทและแสดงความยินดี การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งประสงค์จะปฏิบัติราชการที่โรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต ๑โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , นางดวงผกา สุชาติพงค์ และนางนงนุช เสตฐา กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว ตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯ และย้ำเตือนถึงกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่ถูกต้อง