การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 (รอบบ่าย) เวลา 13.00 น.  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 โดยมี  นางพรรณวดี  มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย