การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และการเตรียมงาน   KICK.  OOF.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป. นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ ดร. นฤมล สุภาทอง      รอง ผอ.สพป. นครพนม เขต  1  เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และการเตรียมงาน   KICK.  OOF. ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  สพป. นครพนม  เขต 1  พร้อมด้วย ศน.สมประสงค์ แก้วระดี,  ศน. สุวิภา เอกพิมพ์ และ ศน. จิราพร  นาโพธิ์ตอง  ณ. รร.นาถ่อนวิทยานุกูล    อ. ธาตุพนม  และภาคบ่ายได้ไปตรวจ ดูแลการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ  ณ  ร.ร. ธารน้ำใจ  อ.นาแก จ. นครพนม