ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 38 “ศรีโคตรบูรณ์เกมส์”