ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ ตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ ตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม,  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน, คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้