ร่วมกิจกรรม Site Visit โรงเรียนในโครงการ กสศ.

วันที่ 6 ธันวาคม 2565   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม Site Visit โรงเรียนในโครงการ กสศ. ณ โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา โรงเรียนอุ้มเหม้าวิทยาคาร โรงเรียนบ้านขอนขว้าง และโรงเรียนบ้านกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม