ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีโคตรบูรณ์เกมส์” ครั้งที่ 2 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีโคตรบูรณ์เกมส์” ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร     ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครพนม