ประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70