การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี   นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต  1 มอบหมายให้  ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย