การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 11 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี