ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา 15.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย     ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนมเขต 1, นางนฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.นพ.1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง รายเด็กหญิงช่อฟ้า สารวัตร์ นักเรียนชั้น ป.6  รร.บ้านหนองแซง ณ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 8  ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม สภาพบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังและทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด      ทั้งนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเบื้องต้น สพป.นพ.1  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นพ.1  เป็นเงินจำนวน 3,000  บาท และมอบของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น  เป็นเงินจำนวน 500 บาท และมีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวเป็นการเบื้องต้น