การประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุม คณะทำงานและคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย โดยมี  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้