พิธีเปิดกองการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย

วันที่ 15 ธันวาคม 2565  เวลา 08.45 น.   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกองการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือภูเขาทอง จังหวัดนครพนม