ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยม ให้กำลังใจ ร.ร.ในเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่

วันที่ 15 ธันวาคม  2565  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และนางรุ่งทิพย์ บุตเวส ศน. สพป. นพ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยม ให้กำลังใจ ร.ร.ในเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่  ณ  ร.ร. บ้านโพนทัน, ร.ร.บ้านจรุกเตย,  ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฮี, ร.ร.บ้านหนองกกคูณ  อ. ปลาปาก จ. นครพนม